Nitra

Cieľom grantového programu Mením Moje Mesto je podporovať inovatívne formáty verejnoprospešných aktivít  a kreatívne nápady občanov mesta Nitra, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v meste a  vychádzajú z potrieb a záujmov občanov. Tento program je financovaný z participatívneho rozpočtu mesta Nitra . Znamená to, že samotní občania predkladajú svoje projekty, rozhodujú o ich realizácii formou verejného elektronického hlasovania a realizujú ich na základe dobrovoľnej práce. Program je administrovaný  Nitrianskou komunitnou nadáciou.

Výzva v roku 2020 motivuje občanov mesta Nitra, aby aktívne participovali pri zlepšovaní kvality života v meste a zavádzaní inovácií  v nasledovných oblastiach: 

  • verejné priestory 
  • ochrana životného prostredia 
  • podpora komunitného života v meste.

Účasťou v hlasovaní rozhodujete o rozdelení 40 000 €. Tento rok sa o vašu priazeň uchádza 29 projektov. Aj vy môžete svojim hlasom rozhodnúť o tom, čo sa tento rok v našom meste zmení k lepšiemu.

Hlasovanie

Harmonogram

Informačný deň

28.1.2020

Uzávierka prijímania projektov

21.2.2020 do 24:00

Hlasovanie

       16.3. - 15.4.2020

Realizácia podporených projektov

        7.5. - 15.11.2020

Vyúčtovanie projektov

do 30.11.2020

Hlasovanie prebieha nasledovne:

how-to-vote__icon

Vyberte si 3 projekty, za ktoré chcete hlasovať.

how-to-vote__icon

Zadajte svoje údaje a svoje telefónne číslo. Obratom vám zašleme overovací kód.

how-to-vote__icon

Zdieľajte. Povedzte o hlasovaní známym a priateľom.