Nitra

Cieľom grantového programu Mením Moje Mesto je podporovať inovatívne formáty verejnoprospešných aktivít  a kreatívne nápady občanov mesta Nitra v rôznych oblastiach, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v meste a  vychádzajú z potrieb a záujmov občanov.

Program motivuje občanov mesta Nitra, aby aktívne participovali pri zlepšovaní kvality života v meste a zavádzaní inovácií  v nasledovných oblastiach života: verejné priestory vrátane IT aplikácií  pre verejné priestory, ochrana životného prostredia vrátane ekologického  vzdelávania a  IT aplikácií pre enviro ochranu, podpora komunitného života v meste.

Tento program je financovaný z participatívneho rozpočtu mesta Nitra a administrovaný v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou. Znamená to, že samotní občania predkladajú svoje projekty, rozhodujú o ich realizácii formou verejného elektronického hlasovania a realizujú ich na základe dobrovoľnej práce.  Na rok 2020 vyčlenilo mesto Nitra na program sumu 40 000 €. Maximálna suma na jeden projekt je 4 000 €.

Viac info

Harmonogram

Informačný deň

28.1.2020

Uzávierka prijímania projektov

21.2.2020 do 24:00

Hlasovanie

             16.3. - 15.4.2020

Realizácia podporených projektov

             7.5. - 15.11.2020

Vyúčtovanie projektov

do 30.11.2020